Saimniecības ēkas

      Pie privātmājas var būt ļoti noderīga arī saimniecības ēka vai šķūnis,
pildot nepieciešamās funkcijas - kurināmā, instrumentu, dārza piederumu,
velosipēdu un daudzu citu priekšmetu uzglabāšana,vai arī nelielu darbu
veikšanai - kā darbnīcas telpas. Piedāvājam uzbūvēt nestandarta
saimniecības ēkas- šķūnīšus.