Ruberoīda jumta ieklāšana.

Ruberoīda marķējuma tabula un to pielietojums:


  • Ruļļveida izolācija parasti ierīkojama pa dzelzsbetona plātnēm vai uz kādām citām ciešām, pietiekoši izturīgām (ar nepieciešamo nestspēju), kā arī ruļļveida materiālu nebojājošām pamatnēm.

  • Pirms kausēt ruļļveida seguma materiālu, neatkarīgi no slāņu skaita, virsma jāattīra, jānogruntē. Kausējot uz esoša ruļļveida jumta seguma materiāla, jāpārliecinās, vai jumta nesošais elements ir spējīgs izturēt kārtējā uzkausējamā ruļļveida materiāla svaru un rezultātā papildus slodzi.

  • Materiāla uzkausēšana jāveic no apakšas uz augšu ar ruļļveida materiāla slāņiem pēc garuma perpendikulāri ūdens tecēšanas virzienam, ja jumta slīpums ir 15% un mazāks un paralēli ūdens tecēšanas virzienam, ja jumta slīpums ir lielāks par 15%.
  • Veicot ruļļveida materiāla kausēšanu gar vai šķērs sateknēm un/vai gar jumta slīpēm, augšēja materiāla daļa jāpārsedz pretējs slīpums ne mazāk kā 1 m. Veicot ruļļveida materiāla kausēšanu šķērs jumta slīpēm, augšēja materiāla daļa jāpārsedz pretējs slīpums ne mazāk kā 0,25 m.
  • Ja ārējā gaisa temperatūra iz zemāka par -20C, jumta seguma ierīkošanas darbi jebkurā posmā nav pieļaujami.
Jautā Mums

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.